Điều khoản và điều kiện tham gia tại nhà cái W88

Trang này chứa thông tin về quyền của bạn trong việc sử dụng trang web của nhà cái. Các điều khoản và điều kiện liên quan đến các trò chơi và chương trình khuyến mãi có sẵn trên trang web được cung cấp dưới đây để tham khảo.
1. Bất kỳ tiền thưởng và thắng cược nào không được chuyển nhượng cho các tài khoản khác [phụ thuộc vào quyết định riêng của nhà cái]. Công ty quyết định về việc cấp giải thưởng cho bất kỳ tiền thưởng và thắng cược nào.
2. Theo quyết định của nhà cái, bạn có thể yêu cầu công ty cung cấp thông tin xác minh. Bạn có trách nhiệm cung cấp thông tin yêu cầu khi chúng tôi yêu cầu. Nếu bạn không cung cấp thông tin yêu cầu, bạn đồng ý từ bỏ quyền lợi của mình đối với bất kỳ số dư còn lại trong tài khoản W88 của bạn.
3. Bạn phải đủ 18 tuổi hoặc đạt tuổi thành niên theo quy định của quốc gia bạn (tuỳ thuộc vào tuổi nào lớn hơn) để tham gia cược hoặc các chương trình khuyến mãi. Đăng nhập khi chưa đủ tuổi sẽ không được chấp nhận. Bạn có thể được yêu cầu cung cấp bằng chứng về tuổi và/hoặc nhận dạng từ công ty hoặc bên thứ ba. Bạn phải có khả năng cung cấp hộ chiếu hợp lệ hoặc hình ảnh ID hợp lệ khác để xác minh tuổi và/hoặc nhận dạng. Bất kỳ người chơi nào không thể cung cấp bằng chứng tuổi như vậy sẽ bị từ chối.
4. Việc cung cấp tiền thưởng khuyến mãi được giới hạn một lần duy nhất cho mỗi người/chủ tài khoản/gia đình/địa chỉ đăng ký hợp pháp/email/số điện thoại/tài khoản thanh toán (ví dụ như thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng, Neteller vv…)/địa chỉ IP/môi trường máy tính dùng chung, ví dụ như trường học, thư viện công cộng hoặc nơi làm việc. Nhà cái có quyền thu hồi bất kỳ tiền thưởng nào đã được cấp cho bất kỳ khách hàng hoặc nhóm khách hàng nào.
5. Trong suốt thời gian khuyến mãi, chúng tôi sẽ tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về việc lạm dụng nhiều tài khoản. Nhà cái có quyền từ chối đủ điều kiện và Khuyến mãi/hoặc trang web của bất kỳ người chơi nào bị nghi ngờ có nhiều hơn một tài khoản khuyến mãi. Quyết định về việc xem xét hoạt động nào được coi là lạm dụng nhiều tài khoản thuộc quyền quản lý tuyệt đối của nhà cái.
6. Khuyến nghị dành cho người chơi giải trí, những người thích sự may rủi và mục tiêu giành chiến thắng. Tuy theo quyết định của nhà cái, chúng tôi có thể xem xét hoạt động của bạn như gian lận nếu chúng tôi có căn cứ hợp lý để tin rằng hoạt động của bạn là vi phạm quy định này nhằm cung cấp quảng cáo hoặc không phản ánh bất kỳ mức độ rủi ro nào đối với tài sản cá nhân hoặc ý định nghiêm túc để chơi.
7. Trong suốt thời gian khuyến mãi, chúng tôi sẽ tuân thủ chặt chẽ các quy định liên quan đến hành vi của người chơi. Nhà cái có quyền hành động nếu họ tin rằng một người chơi tham gia vào bất kỳ hoạt động gian lận hoặc không hợp pháp (bao gồm cả việc tham gia vi phạm luật pháp địa phương thẩm quyền) và hành động đó là vi phạm quy định của khuyến mãi. Hành động như vậy có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, loại trừ hoặc tạm ngừng trang web và thu hồi bất kỳ phần thưởng nào đã được nhận do lạm dụng. Quyết định về việc xem xét hoạt động nào được coi là lạm dụng chương trình khuyến mãi thuộc quyền quản lý tuyệt đối của nhà cái.
8. Hành vi g
ian lận, hoàn thành mục tiêu nhiều hoặc không chính xác sẽ không được chấp nhận và có thể dẫn đến việc vi phạm hoặc không tuân thủ các điều khoản và điều kiện. Nhà cái không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mục nào không nhận được lý do từ công ty.
9. Tiền gửi chỉ được chấp nhận nếu đã hoàn thành quá trình xác minh cần thiết và sẽ được xem là đủ điều kiện tham gia khuyến mãi.
10. Nhà cái có quyền, vào bất kỳ thời điểm nào, thay đổi các điều khoản và điều kiện theo quyết định độc quyền của mình, bao gồm việc hủy bỏ, sửa đổi hoặc đình chỉ chương trình khuyến mãi.
11. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa nghĩa của bất kỳ phiên bản dịch nào về các điều khoản và điều kiện khuyến mãi và phiên bản ngôn ngữ tiếng Anh, nghĩa của phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.
12. Bằng cách tham gia chương trình khuyến mãi, bạn đồng ý cho nhà cái sử dụng tên, hình ảnh và thông tin cá nhân của bạn trên trang web và trong các hoạt động tiếp thị hoặc đại diện cho nhà cái trong bất kỳ phương tiện truyền thông nào mà không có bất kỳ khoản bồi thường bổ sung và bạn hoàn toàn từ bỏ bất kỳ khiếu nại nào đối với nhà cái này.
13. Bằng cách tham gia chương trình khuyến mãi, bạn chuyển giao toàn bộ bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ khác trong nội dung của bạn, khuyến khích việc sử dụng không giới hạn từ nhà cái và đồng ý thực hiện hoặc mua lại bất kỳ tài liệu nào nhằm thỏa đáng và hợp lý cho nhà cái xác nhận quyền sở hữu đó.
14. Nhân viên và người thân của nhân viên nhà cái và các công ty liên quan không được phép tham gia chương trình khuyến mãi. Người thân “tương đối” được hiểu là vợ, chồng, đối tác, cha mẹ, con cái hoặc anh chị em ruột. Hạn chế này cũng áp dụng cho cựu nhân viên và người thân của cựu nhân viên của nhà cái (bao gồm bất kỳ công ty con hoặc liên quan nào) trong vòng 6 tháng kể từ ngày kết thúc công việc của họ với nhà cái (bao gồm bất kỳ công ty liên kết hoặc liên quan nào).
15. Bằng cách tham gia chương trình khuyến mãi, mỗi người đăng ký đồng ý để miễn trừ, giải phóng và bảo vệ nhà cái, đại diện pháp lý hợp pháp của họ, các chi nhánh, công ty con, các cơ quan và nhân viên tương ứng, giám đốc, nhân viên và đại lý khỏi bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc trách nhiệm phát sinh từ việc chấp nhận bất kỳ giải thưởng nào và/hoặc tham gia chương trình khuyến mãi.
16. Bằng cách tham gia chương trình khuyến mãi, bạn xác nhận rằng tên và địa chỉ đăng ký trong tài khoản của bạn là chính xác và cập nhật. Việc không cung cấp thông tin này có thể dẫn đến mất quyền tham gia chương trình.
17. Tất cả người chơi tham gia chương trình khuyến mãi phải tuân thủ tất cả các quy định của nhà cái cũng như các điều khoản và điều kiện được liệt kê trên trang web.
18. Trong trường hợp vi phạm các điều khoản và điều kiện, nhà cái có quyền hành động theo quyết định tuyệt đối của mình nếu thấy thích hợp.
19. Quyết định của nhà cái về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến cược chơi và các chương trình khuyến mãi cuối cùng và không thể xem xét lại.
20. Trong trường hợp có tranh chấp liên quan đến quyền tham gia của người chơi trong chương trình khuyến mãi, tất cả các vấn đề liên quan đến việc trao giải thưởng và/hoặc các điều kiện, quyết định cuối cùng thuộc quyền quản lý tuyệt đối của nhà cái. Quyết định sẽ có hiệu lực và sẽ không được xem xét hoặc khiếu nại bởi bất kỳ người chơi hoặc bên thứ ba nào.